January 25 2020 03:02:32


Navigáció
· Főoldal
· Magunkról
· Szervezeti felépítés
· Mentőkutyás Vizsgaszabályzatunk
· Aktuális árvízvédelmi fokozatok
· Galéria
· Legutóbbi földrengések
· Letöltések
· Cikkek
· Linkek
· Kapcsolatfelvétel
Felhasználók
· Online vendégek: 1

· Online tagok: 0

· Regisztráltak: 6
· Legújabb tag: vidg
Helység infó
Melyik régióból mennyien vannak az oldalunkon.

Zagyvarékas 2
nyirgyulaj 1
Budapest 1

Továbbiak >>>
Viharjelzés
Időjárás percről-percre
Felhőkép
Hőtérkép
Széltérkép
Mentőkutyás vizsgaszabályzatunk


INTER RESCUE Nemzetközi Mentőkutya Vizsgarenedszer
Előszó


A KARISZ Karitatív Szövetség 2003-ban azzal a céllal jött létre, hogy elsősorban Magyarországon, valamint a szomszédos országokban működő mentőcsoportokat egységesítse. Szükség esetén egymást kiegészítve segítsenek. A cél megvalósítása érdekében az évek során a legkülönbözőbb természeti katasztrófáknál (földrengés, cunami, sár/hó lavina, stb.) és hazai bevetéseken szerzett tapasztalatok alapján bevezetésre került az egységes képzési és vizsgarendszer. Működő tagszervezetek szakembereinek tapasztalatai alapján elfogadásra került a speciális mentés köréhez tartozó szakágankénti feladatrendszerek meghatározása illetve azok működőképességének biztosítása, ellenőrzése. Ennek nagyon fontos eleme a kutatási feladatokat ellátó kutyás szakág, ami a speciális mentőtevékenység alapját képezi. A többi szakág beavatkozása (búvár, alpin, egészségügy, stb.) a kutyás felderítők eredményeitől függ. A kutyás kutatók (kutya és vezetője) üzembiztossága és eredményessége érdekében létrehoztunk egy teszt-és vizsgarendszert, valamint kialakításra került egy kiképzőközpont, ahol ezeket mind teljesíteni lehet.


Teszt-és vizsgarendszer célja

Arra hivatott, hogy a tevékenységre szánt kutyákat kölyökkortól felkészítsük, teszteljük, vizsgáztassuk, életszerű feladatokon keresztül gazdájukkal együtt. A kutya az öregségi szakaszába érve gazdájával állapotfelmérésen vegyen részt, ahol részfeladatok ellátására is alkalmasságot nyerhet. A rendszer egységesíti a személyfelkutatásokban résztvevő kutyavezetők és kutyáik képzését, felkészültségük szintjeinek ellenőrzését. Lehetővé teszi a teljesített követelmény rendszernek megfelelő minősítések, ajánlások kiadását.


Képzésre - Teszt-és vizsgára való jelentkezés feltételei

Kiképzésre jelentkezhet minden olyan kutyavezető aki, megfelel a személyi feltételeknek és szervezetének vezetője javasolja. A felkészítés központilag igénynek megfelelően turnusokban történik, Minimum létszám 5 fő

Kornak megfelelő tesztre, vagy vizsgára jelentkezhet kutyájával minden olyan kutyavezető aki, elsajátította a központi tanfolyamok anyagait és az elméleti teszten megfelelt.

Döntnökök: A KARISZ szervezeti arányának megfelelően 5 fős a testület. Lemondás, vagy kihalás útján megüresedett hely pályázható.

Személyi feltételek:

- Nagykorúság betöltése
- KARISZ tagszervezeti ajánlás
- Kutya kiképzői-kiképzésvezetői tanfolyam megléte
- Legalább 4 éves állami szerv által igazolt eredményes kutyás kutató tevékenység -
- A KARISZ teszt és vizsga rendszerének elméleti és gyakorlati ismerete


Központi tanfolyam anyagai

- bevetési területen történő viselkedés, etikai elvek
- adatgyűjtési és kiértékelési technikák (megtörtént szituációs gyakorlatok)
- térkép és tereptani ismeretek
- helyszín feltérképezése, vázlat készítési szempontok
- nyomképletek felismerése, területi lezárás, helyszínelési ismeretek
- rádió forgalmazási szabályok ismerete
- feltaláláskor személyek állapotának felmérése alkalmazható eü. ellátások a szaksegítség megérkezéséig. (szituációs gyakorlatok)
- Mentőszervezete által használt eszközök ismerete
- Alpintechnikai alapismeretek (romkutatás)
- Statikai ismeretek (romkutatás)
- Műszaki mentési ismeretek (romkutatás)
- vízi járművek megismerése (vízi kutatás)
- vízi mentő alapismeretek
- búvár technikai alapismeretek
- állatvédelmi előírások ismerete
- kutya kinológiai ismeretek
- kutya egészségtani ismeretek
- kutya alkalmazhatósági területei
- szagok fennmaradása és terjedése, az időjárás és terepviszonyok függvényében
- a kutyák korhatárának megfelelő teszt illetve vizsga anyagának megismerése
- képzési elvek technikák megismerése, elsajátítása


Személyi feltétel

- KARISZ Tagszervezeti tagság (küldő szervezet elnökének ajánlása)
- nagykorúság elérése (betöltött 18 életév)
- igazolt büntetlen előélet (erkölcsi bizonyítvány)
- egészségügyi és pszichikai alkalmasság
- proszektúrai igazolás


Kutyás team-el szemben támasztott gyakorlati követelmények

A KARISZ célja, hogy olyan kutyavezetőt illetve kutyát képezzen, akik együttesen a legkülönbözőbb helyzetekben helyt tudnak állni és segítséget nyújtsanak jelzéseikkel az eltűnt személyek felkutatásához. Ennek megvalósítása érdekében az alábbi tesztfeladatok elvégzését tartja szükségesnek: Kutyák alkalmassági szempontrendszere:

- feladat ellátásához szükséges genetikai és fizikai alkalmasság
- idegrendszeri rátermettség
- higiéniai és egészségügyi kontrollok (oltások)
- Oltási könyv - hazai és külföldi kiviteli állatorvosi igazolás


Kölyök korban történő gazdához való kerülés, szocializálás

- lakóközösségen belüli nevelés, családhoz, emberekhez való szoktatás
- szobatisztaságra való nevelés
- pihenőhelyhez szoktatás
- szállíthatóság fokozása


. KÉPESSÉG VIZSGÁLAT 6-8 HÓNAPOS KUTYÁK SZÁMÁRA

Követelmény

FEDETT TERÜLET:

A/Vezető követése
B/Kapcsolattartás
C/Keresési stílus
D/Kitartás (ragaszkodás)

ROMOS TERÜLET:

A/Vezető követése
B/Kapcsolattartás
C/Keresési biztonság
D/Kitartás (ragaszkodás)

ÉRZÉKENYSÉG:

A/Füstön átkelés
B/Zajtűrés

SZÁLLITHATÓSÁG:

A/Járműbe beszállás
B/Járműbe viselkedés
C/Jármű elhagyása

APPORTKÉSZSÉG:

A/Aktivitás
B/Fogáskészség

IDEGRENDSZER:

A/Kínérzékenység
B/Agresszivitási hajlam

KUTYÁK KÖZÖTTI VISELKEDÉS:

A/Alkalmazkodó képesség


ÉRTÉKELÉSEK

HIÁNYOS: a teszt folyamán sikertelenül, vagy nehézségek árán végrehajtott feladat

- csak a hiányok pótlása után adható ki minősítés - 1 hiányos feladat esetén 1 hét eltelte után újra értékelhető a minősítés (csak a hiányos feladatból) az előző megfelelők figyelembe vételével: - egynél több hiányos gyakorlat esetén 1 hónap eltelte után teljes tesztre lehet újra jelentkezni (eredménytől függően minősítést szerezni)

MEGFELELŐ: hiányosság nélküli , biztonsággal végrehajtott gyakorlatok

Megszerezhető minősítések

1 a / ……… …………nevű kölyökkutya és ………………….nevű vezetője a 6-8 hónapos
2 kori tesztet eredményesen teljesítette . Felkészülhet a következő 2/ fiatal osztályos tesztre.

1 b/ ……… …………nevű kölyök kutya és ………………….nevű vezetője a 6-8
hónapos kori tesztet az alábbi felsorolt hiányokat pótolva …… idő múlva ismételheti


Gyakorlati végrehajtás:

fedett terület:

• a kutyavezető kutyája mozgásával ellentétesen mozogva vezényszó kiadása nélkül közlekedik a gazos területen döntnöki utasításig.
• kutya takarásban várja vezetője elbújását, majd elengedéskor aktívan keresi ( 3 perc elteltével egyszeri hangjel adható )


romos terület:

• a kutyavezető kutyája mozgásával ellentétesen mozogva vezényszó kiadása nélkül közlekedik a romos területen döntnöki utasításig.
• kutya takarásban várja vezetője elbújását, majd elengedéskor aktívan keresi ( 3 perc elteltével egyszeri hangjel adható )


érzékenység:

• a kutya vezetője szabadon behívja kutyáját egy 6m x 6m -es füstfolyosóval •
• szegélyezett négyzet közepébe, majd együtt kijönnek( 3 biztatás megengedett) •
• a kutya vezetője szabadon követő kutyájával 1m -en belül elhalad egy járó aggregátor,vagy kompresszor mellett majd megállva láncfűrész kerül beindításra


szállíthatóság:

• szállító jármű ajtó nyitásának nyugodt tűrése, engedélyre beszállás
• szállító járműben 15 perc eltöltése, gépkocsi körül sétálók, kutyák
• szállító jármű ajtó nyitás annak nyugodt tűrése, engedélyre kiszállás


apportkészség:

.• közelbe 3 m majd 8 m távolságra eldobott , 15 m-re kitett tárgy megszerzése
• felvett tárgy tartós birtoklása, kényszer nélküli gazdához vitele


idegrendszer:

• kutya mellet tapsolás, lábbal dobbantás, vagy felfújt papírzsák eldurrantása


Kutyák közötti viselkedés:

• időseb kutyák közötti alkalmazkodó képesség szabadon kötetlenül


1/ A-B FELKÉSZÜLTSÉGI VIZSGÁLAT

1,5 ÉVES KORT BETÖLTÖTT SPECIÁLIS KUTATÓ KUTYÁK SZÁMÁRA KÖVETELMÉNY:

FELADATOK

SZÁLLITHATÓSÁG

A/Gépkocsiba beszállás
B/Gépkocsiban való viselkedés
C/Gépkocsiból kiszállás


GAZDA MELLETT VÉGREHAJTANDÓ

A/Folyamatos haladás
B/Fordulatok
C/Ültetés
D/Helyben maradás
E/Fektetés
F/Helyben maradás


IRÁNYITHATÓSÁGI FELADATOK

A/Előreküldés megadott irányba (min 15 m)
B/Jelre fektetés
C/Fektetésből továbbküldés
D/Jobbra – balra irányíthatóság
E/Behívhatóság


FELTÉTLEN ELHOZÁS:
(egy pontból – 3 tárgy)

A/Fémtárgy (kulcscsomó)
B/Szövet tárgy (szatyor)
C/Nehézapport (3 kg)


ÜGYESSÉGI FELADATOK

A/Akadályok leküzdése
B/Gazdával együtt adott pontra eljutás
C/Magasból mélybe való eljutás


ÉRTÉKELÉS

HIÁNYOS: a teszt folyamán értékelhetetlen, vagy sikertelen a feladat végrehajtása

I/A KEZELHETŐSÉG : „MEGFELELT” szak minősítés elérése esetén végrehajtható az I/B teszt ( 70 % alatti teljesítmény esetén a I/A teszt min. 1 hónap múlva meg kell ismételni!)


Megszerezhető minősítések:

a/……… …………nevű kutya és ………………….nevű vezetője a ………………….
szakági vizsgát eredményesen teljesítette. A vizsgától számított egy évig ………év
,,,,,,,,,hó ……..napig kontrol kutya mellet dolgozhat, jogot és gyakorlatot szerezve az év
letelte utáni önálló munkára.

a/……… …………nevű kutya és ………………….nevű vezetője a …………………. szakági
vizsgát hiányosan hajtotta végre. A vizsgától számított ………év ,,,,,,,,,hó ……..napig
felkészülhet és újbóli szakági vizsgára jelentkezhet.


I/ A-B FELKÉSZÜLTSÉGI VIZSGÁLAT

I/A GYAKORLATI VÉGREHAJTÁS

Szállíthatóság:

. gépkocsi ajtaját kinyitjuk a leültetett, helyben maradó kutya előtt, jelre beszállítás
. gépkocsiba zárt kutya viselkedése, bámészkodó emberek, kutyák elhaladásakor
. gépkocsi ajtaját kinyitjuk a benn lévő kutya előtt jelre kiszállítás


gazda mellett végrehajtandó:

. döntnök irányításának megfelelően menetgyakorlat, fordulatok,ültetés-helyben- maradás, fektetés-helybenmaradás (szabadon)


irányíthatósági feladatok:

. döntnök utasításait követve megadott irányba küldés, jelre fektetés, utasításra továbbküldés ,jobbra-balra irányítás , behívás


feltétlen elhozás:

. a kutyától 10 m-re , egymástól 2 m-re elhelyezkedő sorszámozott 3 tárgy (kulcscsomó, szatyor, 3 kg-os apport) döntnök kérése szerinti elhozatása


ügyességi feladatok:

. kutya szabadon 1 m-es palánk , libikóka , fektetett létra , hordó akadály leküzdése
. döntnök meghatározása alapján a kutyát hámban-háton egyik helyről a másikra kell eljuttatni életszerű terepen
. 8 m-től magasabb helyről a kutya vezető kötélen leereszkedik a kutyájával


I/B FELADATOK

SZAGTECHNIKAI FELADATOK

A/Tárgyról személlyel azonos szagkatlan
kiválasztás (három szimat katlan közül szabadon követéssel)
B/ 100 m hosszan nyom kidolgozása
(szabadon követéssel)
C/ Nyomhoz tartozó használati tárgyak jelzése (bejelentett módon 3 db tárgy)
D/ Magasban található személy jelzése


ÉLŐ ÉS HALOTT SZAGÁNAK MEGKÜLÖNBÖZTETÉSE

A/ Élő személy jelzése zavarással
B/ Halott imitáció jelzése zavarással


FEDETT TEREPEN KERESÉS

A/ Kitartás ( 1 km megelőző futás)
B/ Keresési stílus (kontaktus tartás)
C/ Vadközömbösség
D/ Fekvő személy jelzése
E/ Ülő személy jelzése
F/ Odavezető képesség


ROMOS TERÜLETEN KERESÉS

A/ Rombiztonság (mozgás,hang,füst hatások)
B/ Irányíthatóság (utasítások a mozgásra)
C/ Vízszintes búvóhelyen személy jelzése
D/ Függőleges búvóhelyen személy jelzése
E/ Mutatási képesség (kaparási ösztön)


I/ A-B FELKÉSZÜLTSÉGI VIZSGÁLAT

1,5 ÉVES KORT BETÖLTÖTT SPECIÁLIS KUTATÓ KUTYÁK SZÁMÁRA

I/B GYAKORLATI VÉGREHAJTÁSA


Szagtechnikai feladatok:

. a kutya vezetője 3db szagkonzervátum közül indító szagként kiválaszt egyet
a kutyában történt szagrögzítés után egy 20 m x 2 m-es leszalagozott területen
a három rögzített szagmintával megegyező és kijelölt szimatkatlanok közül a
választottal megegyező felkutatása szabadon , azonosítás után indítás közlése
. a szimatkatlantól a kutya széljárásnak , erősségnek megfelelően szabadon nyomoz
. a nyom 50 cm-es körzetében nyommal szagazonos 3 tárgy jelzése bejelentett módon
. nyom végén való viselkedés , talajról légszimatra való átváltás , személy kitartó jelzése


élő és halott szagának megkülönböztetése:

. 5 rejtekhelyből élő személy kiválasztása , előre bejelentett módon való jelzése , 4 terelő szag (madár , szőrmés állat , élelem , mész , emberi ürülék)
. 5 rejtekhelyből halott konzervált szagának , előre bejelentett módon való jelzése , 4 terelő szag (madár , szőrmés állat , élelem , mész , emberi ürülék)
. 6 rejtekhelyből élő személy , majd halott konzervált szagának bejelentett módon jelzése , 4 terelő szag (madár , szőrmés állat , élelem , mész , emberi ürülék)


fedett terepen keresés:

. pórázon vezetett kutyával lassú futásban történő 1 km megtétele
. zárt vadak lakta kertben egy ülő és egy fekvő személy megkeresése , jelzése
. kutya személyeknél 3 perc tartózkodása kitartó jelzése , elhívás után oda vezetés


romos területen keresés:

. kiépített mű romon füst és hanghatás mellett irányított szisztematikus keresés kutya vezető segíti kutyája balesetmentes mozgását, az elterelő ingerek melletti elhaladást biztosítja (aggregátor, égő tűz , hangszórón földrengés moraj , mentők mozgása)
. vízszintes és függőleges kiépített búvóhelyen található személyek jelzése
. több oldali kontrolálás , mutatási képesség ( kaparással történő irány jelzése)


2/ A-B FELKÉSZÜLTSÉGI VIZSGÁLAT
2 ÉVES KORT BETÖLTÖTT SPECIÁLIS KUTYÁK SZÁMÁRA


2/ A FELADATOK

SZÁLLÍTHATÓSÁG

A/Gépkocsiba beszállás
B/Gépkocsiban való viselkedés ( több kutya között)
C/Gépkocsiból kiszállás
D/Szájkosár tűrése
GAZDA MELLETT SZEMÉLYEK KÖZÖTT VÉGREHAJTANDÓ !

A /Közlekedés ütemváltással
B/Fordulatok
C/Igazodások
D/Ültetés-helyben maradás
E/Fektetés- helyben maradás


IRÁNYÍTHATÓSÁGI FELADATOK

A/Irányba küldés ( min. 25 m)
B/Távolból fektetés
C/Távolból ültetés- fektetés- állítás
D/Továbbküldés
E/Jobbra- balra irányíthatóság térben
F/Behívás


FELTÉTLEN ELHOZÁS
( egy pontból irányított elhozás 20 m-ről )

A/Fémtárgy elhozása
B/Szövettárgy elhozása
C/Nehézapport elhozása ( 5 kg-os )


ÜGYESSÉGI FELADATOK

A/Akadályok leküzdése ( mászó-ugró-kúszó-billenő )
B/Ölben szállítás átadással
C/Háton szállítás ( létra )
D/Kötélhídon szállítás
E/Gazdával kötélen ereszkedés


ÉRTÉKELÉS

HIÁNYOS: a teszt folyamán értékelhetetlen,vagy sikertelen a feladat végrehajtása.

2/ A KEZELHETŐSÉG: „MEGFELELT” szakminősítés esetén a 2/b végrehajtható.
( 70 % alatti teljesítmény esetén a 2/a teszt min.1 hónap elteltével megismételni!


Megszerezhető minősítések:

a/……… …………nevű kutya és ………………….nevű vezetője a ………………….
szakági vizsgát eredményesen teljesítette. A vizsgától számított egy évig ………év
,,,,,,,,,hó ……..napig kontrol kutya mellet dolgozhat, jogot és gyakorlatot szerezve az év
letelte utáni önálló munkára.

a/……… …………nevű kutya és ………………….nevű vezetője a …………………. szakági vizsgát
hiányosan hajtotta végre. A vizsgától számított ………év ,,,,,,,,,hó ……..napig felkészülhet és újbóli
szakági vizsgára jelentkezhet.


2/ A-B FELKÉSZÜLTSÉGI VIZSGÁLAT
2 – ÉVES KORT BETÖLTÖTT SPECIÁLIS KUTATÓ KUTYÁK SZÁMÁRA

2/ B GYAKORLATI VÉGREHAJTÁSA


Szagtechnikai feladatok:

. a kutya vezetője 1-5-ig számozott szagkonzervátum közül indító szagként kiválaszt egyet
. a kiválasztott szaganyag megismertetetése a kutyával rögzítés a kutyában
( motiválás hám stb.)
. egy 40 m x 4 m-es leszalagozott területen az öt rögzített szag mintával megegyező kijelölt szimatkatlanok közül a kiválasztottal azonos felkutatása
(szabadon keresés - a kutya befolyásolása nélkül)
. a szimatkatlantól a kutya széljárásnak , erősségnek megfelelően szabadon nyomoz
. a 200 m.- es nyom 50 cm-es körzetében 3 idegen tárgy mellett nyomfektetővel szagazonos 5 tárgy jelzése a bejelentett módon
. nyom végén való viselkedés , talajról légszimatra való átváltás , szintkülönbséggel elbújt személy jelzése


Élő és halott szagának megkülönböztetése:

. 10 rejtekhelyből élő személy kiválasztása , előre bejelentett módon való jelzése 6 terelő szag (madár , szőrmés állat , élelem , mész , emberi ürülék, korom)
. 10 rejtekhelyből halott konzervált szagának , előre bejelentett módon való jelzése , 6 terelő szag (madár , szőrmés állat , élelem , mész , emberi ürülék, korom)
. 10 rejtekhelyből élő személy , majd halott konzervált szagának bejelentett módon jelzése, 6 terelő szag (madár , szőrmés állat , élelem , mész , emberi ürülék, korom)


Fedett terepen keresés:

. pórázon vezetett kutyával lassú futásban történő 1,5 km megtétele
. zárt vadak lakta kertben egy ülő egy fekvő élő személy és egy fán található halott konzervátum megtalálása – jelzése (rádión közlés)
. kutya személyeknél kitartó jelzéssel ( 3 perc), elhívás után kutya vezető oda vezetés


Romos területen keresés:

. kiépített mű romon adatgyűjtés alapján füst és hanghatás mellett irányított
szisztematikus keresés – rádiós információs közlés
. a kutya vezetője segíti kutyája balesetmentes mozgását, az elterelő ingerek melletti
elhaladást biztosítja (aggregátor, égő tűz , hangszórón földrengés moraj , mentők mozgása, sziréna)
. vízszintes és függőleges kiépítésű búvóhelyen található élő személyek jelzése (3 fő kontaktus)
. halott konzervátum jelzése ( 1 anyag)
. több oldali kontrolálás , mutatási képesség ( kaparással történő irány jelzése)


2/ C FELKÉSZÜLTSÉGI VIZSGÁLAT
2 – ÉVES KORT BETÖLTÖTT SPECIÁLIS KUTATÓ KUTYÁK SZÁMÁRA

Vízen kutatás


Vízen kutató kutya és gazdája által végrehajtandó gyakorlatsorok:
-Gépkocsiban való viselkedés
-fegyelmi feladatsor.
-30 méter oda-vissza úszás kutyával együtt, ki és beszállás partról, stégről csónakba, viselkedés hajóban menetközben. Keresési kedv, kitartás. Szagminta jelzése uszadék között. Víz alatt lévő szagminta jelzése végrehajtási szabályzat szerint


Megszerzhető minősítések:
a/……… …………nevű kutya és ………………….nevű vezetője a ………………….
szakági vizsgát eredményesen teljesítette. A vizsgától számított egy évig ………év ,,,,,,,,,hó
……..napig kontrol kutya mellet dolgozhat, jogot és gyakorlatot szerezve az év letelte utáni
önálló munkára.


a/……… …………nevű kutya és ………………….nevű vezetője a ………………….
szakági vizsgát hiányosan hajtotta végre. A vizsgától számított ………év ……….hó
……..napig felkészülhet és újbóli szakági vizsgára jelentkezhet.


3/ FELKÉSZÜLTSÉGI VÉDÉS
6 ÉVES KORT BETÖLTÖTT SPECIÁLIS KUTATÓ KUTYÁK SZÁMÁRA


Öregségi vizsga

a kutya és gazdája a szakági feladatot el tudja-e látni, vagy korlátozások szükségesek a vizsgaanyaghoz képest. Kutyáknál 11 év kutyavezetőknél 60 éves kor a vizsgálati határ.


Megszerezhető minősítések:
a/……… …………nevű idős kutya és ………………….nevű vezetője a ………………….
szakági vizsgát korlátozás nélkül hajtotta végre.

a/……… …………nevű idős kutya és ………………….nevű vezetője a …………………. szakági vizsgát
az alábbi ………………………feladatokra korlátozta
Hozzászólások
Még nem küldtek hozzászólást
Hozzászólás küldése
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Értékelés
Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Még nem értékelték
YouTube - VideóGaléria - Legújabb videók

Albániai árvíz ...
Videó Galéria Megnyitása
KARISZ Nemze...
Felhasználónév

JelszóRegisztráció | Új jelszó

eletjel 237Hete
eletjel-r... 473Hete
FrancisNut 00:00:00
faithby16 00:00:00
AnktosIrr... 00:00:00
JaffarHiz 00:00:00
Andreasyff 00:00:00
Giacomogi... 00:00:00
Dolokiconita 00:00:00
Farmonapo... 00:00:00

Vendég 1 Ma 0 tagunk volt itt.

(Összes tagunk 0%-a)
Legtöbb: 1
Dátum: 2013.01.07
Üzenőfal
Üzenet küldéséhez be kell jelentkezned.

Még nem küldtek üzenetet.
Die maincore.php wurde geändert!
Bitte füge das Security System lt. Online Dokumentation wieder ein.
The maincore.php was modify.
Please read the online documentation and modify your maincore.php again!


Open CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional